Uređaji za kontrolu isključnih krugova prekidača CTC-3-F

Primjena

Uređaj služi za za kontrolu isključnih krugova prekidača. Shema spajanja se nalazi na slici ispod.

Karakteristike

  • trajni nadzor isključnih krugova prekidača
  • otkrivanje bilo koje vrste kvara: prekid namotaja zavojnice, nestanak pomoćnog ili glavnog napajanja, loših kontakata prekidača i sl.
  • propad napona kraći od 3 sekunde(tipično 1,4) neće prouzročiti lažne dojave
  • galvansko odvajanje nadziranog i signalnih strujnih krugova
  • pokriva razne raspone napona pomoćnog i glavnog napajanja
  • indikacija ispravnosti rada LED diodom i relejnim kontaktom
  • uređaj smješten u kućište izrađeno od samogasivog materijala
  • uređaj se isporučuje sa 11-pinskim podnožijem koje se ugrađuje na nosač TS35 ili se pričvršćuje pomoću vijaka

Blok dijagram uređaja i priključna shema

 Prospekt