Inženjering za MTK

EN EN

Sustav mrežnotonfrekventnog upravljanja(MTU)

Električna energija je najrasprostranjeniji oblik energije koji se danas koristi. Razlozi za to su jednostavnost korištenja i ekološka čistoća, jednostavan prijenos na velike udaljenosti i mali troškovi prijenosa od mjesta proizvodnje do mjesta potrošnje u odnosu na druge energente. Uz sve prednosti, ona ima i jedan nedostatak, a to je nemogućnost njenog jefinog načina uskladištenja, u velikim količinama. Jedan tipičan dnevni dijagram potrošnje električne energije, sastoji se od vrhova i udolina, i prikazan je na sljedećem dijagramu.

Tipični dnevni dijagram opterećenja snimljen u jednoj TS 110/10(20) kV u Zagrebu

U Europi je danas korištenje sustava MTU uobičajeno, tako da su distributivne mreže gotovo u cijelosti prekrivene signalom MTU.

Primjena MTU-sustava:

Inženjering za MTK 2022. - Zadnja izmjena - Prosinac 2017.