Središnja automatika CAIN-MTK 2.0

Osnovne informacije:

  • upravlja s 1 do 32 podstanice
  • komunikacija čovjek sustav odvija se preko monitora PC-a i Windows operativnog sustava
  • sinkronizacija vremena na bazi preciznog satelitskog sata (GPS)
  • mogućnost povezivanja sa SDV-om (Siemens, ABB, Končar)
  • besprekidno napajanje za sat i memoriju
  • zaštita od neovlaštenog pristupa zaporkom
  • parametriranje prijemnika daljinski prema DIN 43861-301

Tehnički podaci:

Naziv uređaja Središnja automatika
Tip CAIN-MTK2.0
Napon napajanja 230 V, ±10%, 50 Hz
Stupanj meh. zaštite IP30
Ukupna potrošnja 25 VA
Broj podstanica 16 (proširivo do 32)
Broj telegrama 255
Broj telegrama aktiviranih preko vanjskih ulaza 32
Broj vremenski određenih telegrama 223
Ručno startani telegrami proizvoljan broj
Pilot frekvencija programabilna
Točnost pilot frekvencije +/- 0,01%
Komunikacija sa podstanicama TCP/IP protokol
Broj vanjskih izlaza 8
Besprekidno napajanje interno
Montaža slobodno stojeći ormar
Težina (maksimalna konfiguracija) 20 kg
Temperatura okoline 0-40 °C