Inženjering za MTK

EN EN

Projekt Europske unije

Naziv projekta:
Jačanje konkurentnosti društva INŽENJERING za MTK kroz certifikaciju novih proizvoda
Kratki opis projekta:
Svrha Projekta je da se primjenom normi te pouzdanim tehnološkim rješenjima koje INŽENJERING ZA MTK d.o.o. posjeduje, osigura kvaliteta, pouzdanost i sigurnost novorazvijenih proizvoda Prijavitelja. Provedbom projekta rješava se problem certifikacije novih proizvoda prema IEC normama te se omogućuje plasman dva nova proizvoda na tržište. Navedeno će rezultirati povećanjem prihoda od prodaje i jačim izlaskom na zahtjevna inozemna tržišta što u konačnici dovodi da jačanja konkurentnosti Prijavitelja i na domaćem i na stranom tržištu.
Ciljevi i očekivani rezultate projekta:
Ojačati konkurentnost poduzeća INŽENJERING za MTK d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu kroz ulaganje i certifikaciju novorazvijenih proizvoda
Korisnik:
Inženjering za MTK d.o.o.,Božidarevićeva 13,HR-10000 Zagreb,OIB:28949858768
Projektna prijava referentne oznake:
KK.03.2.1.08.0011
Ukupna vrijednost projekta:
126.281,25 kuna
Ukupni prihvatljivi troškovi:
101.025,00 kuna
Iznos bespovratnih sredstava:
85.870,00 kuna
Razdoblje provedbe projekta:
28.06.2017. – 28.12.2017.
Kontakt osobe za više informacija:
ivan.ivancic@mtk.hr
Napomena:
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Inženjering za MTK d.o.o.
Europska unija Europski strukturni i investicijski fondovi OP Konkurentnost i kohezija
Uređaji
Inženjering za MTK 2022. - Zadnja izmjena - Prosinac 2017.